Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u eindelijk uw droomhuis gevonden en zou u dolgraag van deze woning uw thuis willen maken? Dan kunt u misschien wel een beroep doen op NHG. Maar wat is dat precies, waarom zou u daarvoor kiezen en wat zijn de voorwaarden om voor NHG in aanmerking te komen?

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie op hypotheken tot € 245.000 (juli 2015). Mocht u door omstandigheden niet meer in staat zijn aan uw betalingsverplichtingen te voldoen en wordt uw woning met een restschuld verkocht, dan hoeft u dit verschil niet zelf te betalen, maar wordt dit vergoed uit het waarborgfonds. Omstandigheden kunnen zijn: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het verbreken van uw relatie, waardoor u de hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen.

Omdat de bank deze zekerheid zeer op prijs stelt, ontvangt u als dank korting op de rente, dus ook voor uzelf is de NHG erg aantrekkelijk. Misschien scheelt het u zelfs slapeloze nachten!

Waarom een huis kopen met behulp van NHG?

Er kunnen zich altijd onvoorziene situaties voordoen, bijvoorbeeld het verliezen van uw baan, arbeidsongeschikt raken of een relatiebreuk. Dit kan resulteren in een flinke terugval in uw inkomen en uiteindelijk zelfs tot een gedwongen verkoop van uw woning. De financiële gevolgen kunnen gelukkig beperkt worden met behulp van NHG, al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Als de woning gedwongen verkocht moet worden en de opbrengst is lager dan de hypotheek die er op de woning rust, dan ontstaat er een restschuld. Die restschuld kan betaald/kwijtgescholden worden als u aan de voorwaarden voldoet.

De voorwaarden van NHG

Om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening met NHG, zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De maximale hypotheek mag niet hoger dan € 245.000,00 zijn (juli 2015). Verder wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen en zal er een BKR toets worden gedaan. Daarnaast moet er bij een nieuwbouw woning een Keurmerk Garantie Woning of een goedgekeurde insolventieverzekering aanwezig zijn. Deze voorwaarde is ingesteld om problemen te voorkomen als de aannemer bijvoorbeeld failliet zou gaan.