Effecthypotheek

De Effecthypotheek lijkt op een Beleggingshypotheek, maar bij deze hypotheekvorm wordt er niet belegd in een kapitaalverzekering. De hypotheekvorm bestaat uit een aflossingsvrije lening in combinatie met een effectenrekening. Deze effectenrekening is gekoppeld aan de hypotheek en je hebt zelf de keuze in welke fondsen er belegd gaat worden. De maandlasten van de effecthypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de inleg van de effectenrekening. Wanneer je voor deze hypotheekvorm kiest, heb je geen garantie op een eindkapitaal dat voldoende is om de hypotheekschuld af te lossen. Sinds 2001 wordt er weinig meer gekozen voor de effecthypotheek. Vanwege de fluctuatie op de beurzen, bieden veel maatschappijen deze hypotheekvorm niet meer aan.

De hypotheekrenteaftrek bij de Effecthypotheek

Bij de Effecthypotheek heb je alleen nog recht op de hypotheekrenteaftrek wanneer je deze hebt afgesloten voor 1 januari 2013. Je kunt dan optimaal profiteren van de belastingaftrek omdat je tijdens de looptijd geen hypotheekschuld aflost. Over het vermogen van de effectenrekening moet wel vermogensrendementsheffing worden betaald. Dit is een percentage van 1,2%. Fiscaal gezien mag je de effectenrekening ook voor andere doelen gebruiken naast de hypotheekvorm. Sinds 1 januari 2013 kun je alleen nog profiteren van de hypotheekrenteaftrek wanneer je een annuïteiten- of lineaire hypotheek hebt afgesloten.

De voor- en nadelen van de Effecthypotheek

De Effecthypotheek kent diverse voordelen. Zo zijn er lage maandlasten, omdat er een aflossingsvoorziening is getroffen, maar er hiervoor geen maandelijkse inleg nodig is. Daarnaast is er veel vrijheid met betrekking tot de beleggingsmogelijkheden. Wanneer het rendement hoger is dan verwacht, kunnen er tussentijds bedragen worden opgenomen. Omdat er met geleend geld belegd wordt, levert dit bij stijgende beurzen extra voordeel op. De effecthypotheek kent tegelijkertijd ook een hoog risico, er is daardoor geen gegarandeerd eindkapitaal. Daarnaast kent deze hypotheekvorm ook extra rentelasten en kan het grote aanbod met beleggingsmogelijkheden het lastig maken om te vergelijken.