Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij maandelijks één vast bedrag wordt betaald. Dit bedrag heet de annuïteit. Het bedrag bestaat voor een deel uit aflossing en voor een deel uit rente. Aan het begin van de looptijd maakt de rente het grootste deel uit van het bedrag. Een klein deel blijft over voor aflossing. Doordat er wel steeds een beetje afgelost wordt, neemt de schuld af. De te betalen rente neemt dan ook af, waardoor het belastingvoordeel (de hypotheekrente aftrek) ook steeds minder wordt. Het aandeel aflossing wordt daardoor steeds groter. De annuïteit wordt dusdanig vastgesteld dat aan het einde van de looptijd de hele hypotheek is afgelost.

Hypotheekrenteaftrek

Voor nieuwe hypotheken geldt sinds 1 januari 2013 dat er alleen recht is op hypotheekrenteaftrek als de hypotheek gedurende de looptijd volledig en minimaal annuïtair afgelost wordt. Daardoor is de annuïteitenhypotheek een van de weinige hypotheekvormen die nog in aanmerking komt voor renteaftrek.

Voor wie is deze hypotheekvorm interessant?

Doordat de rentelasten in het begin hoog zijn, levert de hypotheekrenteaftrek een behoorlijke lastenverlaging op. Tegen het einde van de looptijd bestaat de annuïteit voornamelijk uit aflossing. De netto maandlasten worden daardoor jaarlijks hoger. Deze hypotheekvorm is vooral interessant voor mensen die verwachten dat hun inkomen gaat stijgen.

Wat zijn de voordelen van een annuïteitenhypotheek?

Als je een annuïteitenhypotheek afsluit, kom je in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Een ander voordeel is dat in het begin de netto maandlasten laag zijn. In de loop van de tijd stijgen de netto maandlasten. De bruto maandlast blijft echter gelijk gedurende de gehele rentevaste periode. Als je de rente vastzet voor de hele looptijd van de hypotheek, dan verandert het maandbedrag niet tijdens de looptijd. Je weet dus precies waar je aan toe bent. Kies je een kortere rentevaste periode, bijvoorbeeld 20 jaar, dan wordt het maandbedrag na die 20 jaar aangepast aan de nieuwe rente.

Wat zijn de nadelen van een annuïteitenhypotheek?

De voordelen van een annuïteitenhypotheek kunnen tegelijk ook nadelen zijn. Niet voor iedereen komt het goed uit dat de netto maandlasten in de loop van de tijd stijgen door de lagere renteaftrek. Het grootste deel van de hypotheekrenteaftrek vindt plaats als het inkomen het laagst is, dus als ook het te betalen belastingtarief voor de inkomstenbelasting het laagst is. Doordat in het begin nauwelijks wordt afgelost, wordt er bovendien weinig vermogen opgebouwd. Als de woning vrij snel weer verkocht wordt, blijft er niet veel overwaarde over.