Hypotheekvormen

Een hypotheek bestaat uit een geldlening met als onderpand een huis (of ander registergoed). Voor die geldlening betaalt u rente. Daarnaast wilt u op een gegeven moment uw schuld verkleinen. Daarom zijn er vele vormen van aflossing gecreëerd.

 • Annuïteiten Hypotheek
 • Leven Hypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Lijfrente Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek
 • Flexibel Lenen Hypotheek
 • Effect hypotheek
 • Krediethypotheek
 • Overbruggingskrediet

Annuïteiten Hypotheek

Bij de Annuïteiten Hypotheek wordt gedurende de looptijd iedere maand een vast bedrag betaald, bestaande uit rente en aflossing. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, maar die verhouding verandert in de loop der jaren. Bij deze hypotheek heeft u in de eerste jaren de laagste netto lasten, doordat de hypotheekrente aftrek in die jaren het hoogst is (die wordt wel elk jaar minder).

Lineaire Hypotheek

Bij de Lineaire Hypotheek wordt jaarlijks een vast bedrag afgelost. Het geleende bedrag wordt daardoor elk jaar lager. Ook het bedrag dat u aan rente betaalt wordt daardoor minder.

Aflossingsvrije Hypotheek

Bij deze hypotheek lost u tijdens de looptijd niet af, maar betaalt u alleen rente. Aflossing van de hypotheek vindt in principe plaats als het huis wordt verkocht. Sinds 1 januari 2013 kunt u deze hypotheekvorm nog wel afsluiten, maar ontvangt u hiervoor dan geen hypotheekrente aftrek meer, waardoor de maandelijkse lasten flink kunnen oplopen. Als u vóór 1 januari 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, kunt u nog wel de rente aftrekken of uw hypotheek oversluiten.

Beleggingshypotheek

Deze hypotheek is gekoppeld aan een beleggingsverzekering. De premies worden belegd in beleggingsfondsen. Daarnaast wordt een deel gebruikt om het overlijdensrisico af te dekken. Dit biedt kansen op een aanzienlijke opbrengst. Als de opbrengst hoger is dan u af moet lossen, heeft u zelfs extra kapitaal in handen. En die kans is zeker aanwezig. Welke beleggingsverzekering wij daarin kiezen is afhankelijk van de verhouding tussen spaardoel en overlijdensrisicodekking.

Effecthypotheek

Bij een effecthypotheek leent u het benodigde bedrag om uw woning te financieren, terwijl u daarnaast eveneens een lening neemt om een pakket aandelen te kopen. Deze aandelen moeten later zoveel in waarde gegroeid zijn tezamen met de uitgekeerde dividenden, dat u daarmee uw lening aflost. De rente op de effectlening is niet aftrekbaar.

Leven Hypotheek

De Leven Hypotheek is een hypotheek gecombineerd met een spaarverzekering met winst- en overrentedeling. Tijdens de looptijd lost u niets af, maar spaart u de aflossing bij elkaar in een verzekering. Met de uitkering wordt op de afgesproken einddatum of bij eerder overlijden de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost. De eventuele overwaarde van uw opgebouwde vermogen kunt u als oudedagsvoorziening aanwenden. Momenteel met de lage rentestand is de winstdeling en overrentedeling minder interessant.

Lijfrente Hypotheek

De Lijfrente Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een aanvullende oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente- (beleggings)verzekering. Naast de betaalde rente mag u ook de premie voor deze verzekering op uw inkomen in mindering brengen. Uit de verzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze worden dan wel als inkomen aangemerkt. Met deze uitkeringen kunt u na uw pensionering onder andere de hypotheekrente blijven betalen.

Spaarhypotheek

Evenals de Leven Hypotheek is dit een combinatie van een hypotheek en een spaarverzekering. Bij deze hypotheek hoeft u gedurende de looptijd niets af te lossen. Net als bij de Aflossingsvrije hypotheek, heeft u bij deze hypotheekvorm sinds 1 januari 2013 geen recht meer op hypotheekrente aftrek.

Flexibel lenen hypotheek

De Flexibel Lenen Hypotheek biedt een extra kredietmogelijkheid als aanvulling op de hypothecaire lening. Deze kunt u sluiten als uw woning bijvoorbeeld meer waard is dan uw hypotheek; u benut de overwaarde.

Krediethypotheek

Bij een krediethypotheek heeft u de mogelijkheid om geld op te nemen en weer terug te storten. In de regel betaalt u uitsluitend rente over het opgenomen geld.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet bestaat uit de overwaarde van de oude woning, die u alvast voor het nieuwe huis gebruikt. Nadat de oude woning is overgedragen, wordt (een deel van) de opbrengst van de oude woning gebruikt om het overbruggingskrediet af te lossen. Over het krediet wordt een rente berekend van ongeveer 6%, afhankelijk van de kapitaalmarktrente. Deze wordt bij aanvang van het krediet direct in mindering gebracht op het totale krediet. Vraag daarom uw overbruggingskrediet zo ruim aan dat deze rente daarin is meegerekend.